• admin@vakif.com.tr
  • 0850 466 83 61

Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi

İş bu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), www.vakif.com.tr internet adresinde ürün satım yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum (bundan böyle ÜYE olarak anılacaktır) ile www.vakif.com.tr arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

www.vakif.com.tr’ye Üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurulması zorunludur.

ÜYE, www.vakif.com.tr’ ye üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME ‘nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

www.vakif.com.tr sitesine üye olan vakıfların bilgileri www.vakif.com.tr tarafından ticari amaçlı olarak kullanılabilir ve paylaşılabilir. Siteye bırakılan vakıflar www.vakif.com.tr tanıtımları için kullanılacaktır.

Bu üyelik ilişkisi hem sanal hem de yazılı bir ortamda oluştuğu için, ÜYE’nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, www.vakif.com.tr tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.